Aktualności

Czy Klaudia Jachira dotrzyma obietnicy i zrzeknie się immunitetu? Sąd za nazwanie myśliwych sadystami.

Instytut Analiz Środowiskowych od początku swojej działalności zakładał, że będzie się przeciwstawiał szarganiu dobrego imienia myśliwych. Bez względu na pozycje i stanowisko zajmowane przez osobę obrażającą wielopokoleniowe dziedzictwo łowiectwa uważamy, że czyn taki powinien się spotkać z reakcją środowiska uznającego prowadzenie gospodarki łowieckiej za wartościowe i konieczne. Kłamstwo zaś, jeśli zostanie udowodnione, powinno zostać sprostowane. Wypowiedziane z trybuny sejmowej słowa: „Trzeba pamiętać, że myśliwi nie …

Aktualności

Spotkania z Panem Marcinem Warchołem Sekretarzem Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości.

Pełnomocnik rządu do spraw praw człowieka zainteresował się niekonstytucyjnością badań lekarskich do pozwolenia na broń! Udana interwencja Instytutu Analiz Środowiskowych. Jednym z naszych priorytetowych zamierzeń jest zapobieżenie zagrożeniu dla prowadzenia gospodarki łowieckiej, wynikającemu z realizacji – niekonstytucyjnego naszym zdaniem – przepisu z ustawy o broni i amunicji wymuszającego na myśliwych przeprowadzanie okresowych badań do utrzymania pozwolenia na broń. W niniejszej sprawie odbyliśmy spotkanie z panem …

Aktualności

Nauczyciel nienawiści – nie odpuszczamy.

W marcu informowaliśmy o interwencji naszej Fundacji w związku z wypowiedziami nauczycielki, która publicznie nazwała myśliwych „zwyrolami”, a nie ludźmi, i zadeklarowała, że powie to wszędzie, nawet przed sądem. Biorąc pod uwagę, że takie zachowanie stoi w jawnej sprzeczności z obowiązkami zawartymi w art. 6 pkt 4 i 5 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela, zwróciliśmy się w pierwszej kolejności o interwencję …

Aktualności

IAŚ ma już rok!

Klika słów podsumowania naszej dotychczasowej działalności. Pod koniec marca upłynął rok od rozpoczęcia działalności Instytutu Analiz Środowiskowych. Przez ten czas zdołaliśmy zbudować zespół ekspertów i wolontariuszy, który ma pełne ręce roboty – mamy nadzieję, że będzie się on stale powiększał. Odbyliśmy setki rozmów, zadrukowaliśmy kilka ryz papieru wysyłając pisma do wielu instytucji, udzieliliśmy dziesiątek porad i konsultacji, bywaliśmy na policji, w prokuraturze, w sądzie, u …

Aktualności

Apel 17-letniego Władka.

1. kwietnia 2018 r. na skutek wprowadzenia niekonstytucyjnej zmiany w przepisach, myśliwi stracili prawo do wychowania swoich dzieci zgodnie z własnymi przekonaniami, a dzieci możliwość spędzania czasu z rodzicami podczas polowań. Otrzymaliśmy film od 17-letniego Władka, który pochodzi z polującej rodziny. Posłuchajmy opinii osoby, którą zakaz dotknął osobiście.

Aktualności

Czy ktoś zapytał nasze dzieci ?

1. kwietnia 2018 r. na skutek wprowadzenia niekonstytucyjnej zmiany w przepisach, myśliwi stracili prawo do wychowania swoich dzieci zgodnie z własnymi przekonaniami, a dzieci możliwość spędzania czasu z rodzicami podczas polowań. Czy ktoś zapytał nasze dzieci co one o tym sądzą? #WYBÓRNIEZAKAZ

Aktualności

Antropocentryzm jest „narcystyczną uzurpacją”?

1 kwietnia – smutna data dla polskich myśliwych. Łowiectwo w naszej kulturze i historii zawsze zajmowało doniosłe miejsce. Nasi przodkowie, w tym opiewający myślistwo poeci z narodowym wieszczem na czele, zapewne przewracali się grobie, kiedy trzy lata temu Prawo łowieckie zostało zdemolowane przez polityków. Instytut Analiz Środowiskowych nie ustępuje w działaniach, aby te niekorzystne zmiany odwrócić. Staramy się rzetelnie informować społeczeństwo, że prawdziwe łowiectwo, tak …

Aktualności

Zmiana zasad wypłaty za odstrzelone dziki. cz. I – strefy wolne.

Od 1. stycznia br., na mocy Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie wprowadzenia w 2021 r. na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej „Programu mającego na celu wczesne wykrycie zakażeń wirusem wywołującym afrykański pomór świń i poszerzenie wiedzy na temat tej choroby oraz jej zwalczanie”, zmieniły się zasady wypłat za pozyskane dziki. W przypadku obwodów łowieckich, które znajdują się w tzw. obszarze wolnym ( https://bip.wetgiw.gov.pl/asf/mapa/ ), …

Aktualności

Polowanie na mowę nienawiści.

Jak wykazała praca naszego Instytutu na polu walki z mową nienawiści przeciwko myśliwym i wszelkim środowiskom przyrodniczym: istnieje cienka linia między debatą publiczną, w której próbujemy przekazać swoje stanowisko, a budowaniem fałszywego obrazu osób i zdarzeń . Zatem mowa nienawiści jest zjawiskiem, które polega na używaniu języka w celu rozbudzenia, rozpowszechniania czy usprawiedliwiania nienawiści i dyskryminacji, jak również przemocy wobec konkretnych osób, grup osób, przedstawicieli …

Aktualności

Senat za prolongatą.

Podczas dzisiejszego głosowania senatorowie opowiedzieli się za przyjęciem bez poprawek projektu ustawy prolongującej dotychczasowe dzierżawy obwodów łowieckich i odsuwającej o rok zmiany granic. Ustawa trafi teraz na biurko Prezydenta, która formalnie będzie miał 21 dni na podjęcie decyzji o jej podpisaniu. W rzeczywistości decyzja Prezydenta będzie musiała jednak zapaść znacznie szybciej, ponieważ ustawa, aby odnieść zamierzony skutek, powinna zostać ogłoszona w Dzienniku Ustaw najpóźniej 30. …

Aktualności

Senat zadecyduje czy będziemy mieli gdzie polować.

W dniu 24 marca rozpocznie się posiedzenie Senatu RP, podczas którego ma zostać rozpatrzony poselski projekt ustawy zmieniającej ustawę o zmianie ustawy – Prawo łowieckie oraz niektórych innych ustaw. Za tą skomplikowaną nazwą kryje się dość krótki akt prawny, którego celem ma być zapewnienie ciągłości prowadzenia gospodarki łowieckiej na terytorium RP przez dzierżawców i zarządców obwodów łowieckich. Ma to związek z faktem, że cztery sejmiki …