Elektroniczny Rejestr Polowań Indywidualnych


   Wersja demonstracyjna


EPI-Ewidencja

System EPI – EWIDENCJA wprowadzona została na polski rynek w 2010 roku. Przeznaczona jest dla Kół Łowieckich oraz OHZ, otwartych na nowości teleinformatyczne. Ułatwienie dokonywania wpisów na polowania w formie elektronicznej, daje wszystkim myśliwym dużo więcej swobody, co jednocześnie przekłada się na zaoszczędzony czas i środki finansowe przeznaczane na dojazd do książki. Wielokrotnie spotykamy się z pytaniem:

„Czy taka forma książki jest legalna?…”

Rozporządzenie Ministra Środowiska w sprawie szczegółowych warunków wykonywania polowania oraz znakowania tusz, §23. 4. mówi:
„…Dzierżawca lub zarządca obwodu łowieckiego jest obowiązany poinformować pisemnie właściwego nadleśniczego o miejscu wyłożenia książki ewidencji oraz o danych personalnych (imię, nazwisko i adres) osób upoważnionych do dokonywania wpisów, a także okazywać mu ją lub upoważnionej przez niego osobie oraz innym upoważnionym do tego osobom na każde żądanie…”
Jak widać Rozporządzenie jest jasne, a takowa forma prowadzenia ewidencji nie została nigdy prawnie zakazana.
Poniżej przedstawiamy kilka przykładów dających wymierne korzyści z korzystania z takiej formy wpisów na polowanie:

 Wygoda i pewność dokonywanych wpisów   Zawsze aktualny stan wykonania planu łowieckiego
  Bezpośredni dostęp do salda myśliwego względem Koła Łowieckiego   Bezpośredni dostęp aktualnych odstrzałów
  Bezpośredni dostęp do faktur/rachunków za tusze pobrane na użytek własny   Możliwość zgłoszeń na polowania zbiorowe
  Możliwość zgłoszeń wykonania prac gospodarczych   Automatyczne powiadamianie łowczego o dokonanym odstrzale zwierzyny
  Automatyczne powiadamianie Straży Granicznej o wykonywanym polowaniu   Możliwość rezerwacji domku myśliwskiego / strzelnicy
    oraz wiele innych przydatnych funkcjonalności