dr Miłosz
Kościelniak-Marszał
Adwokat z pasją
Publikacje i konferencje naukowe
Książki
"Współczesne problemy procedury karnej"
Katowice 2005 str. 57-63

Rozdział pt. "Zabezpieczenie interesów pokrzywdzonego przestępstwem popełnionym przez świadka koronnego wobec przeszkód z art. 14 ust. 4 i art. 23 ust. 2 Ustawy o świadku koronnym"

"Dowody w procesie karnym. Nowe rozwiązania i niewykorzystane możliwości"
Katowice 2005 str. 26-34

Rozdział pt. "Interes pokrzywdzonego a reguły prawa dowodowego"

"Prawo ochrony przyrody. Stan obecny, problemy, perspektywy" red. D.Kopeć, N.Rajczyk
Łódź 2008, s. 205-213

Rozdział pt. "Materialna odpowiedzialność za bezprawne pozyskanie zwierzyny"

"Pozycja prawna ofiary w procesie karnym - standardy europejskie a prawo krajowe" red. T.Cielecki, J.Banach-Gutierrez, A.Suchorska
Szczytno 2008, s. 68-73

Rozdział pt. "Zasada prawa do sądu a pozycja pokrzywdzonego w polskim procesie karnym"

"Zagrożenia biotopów leśnych" red. M.Sporek
Opole 2009, s. 133-140

Rozdział pt. "Problemy prawnej regulacji współdziałania myśliwych i rolników w celu ograniczania szkód łowieckich"

"Węzłowe problemy procesu karnego" red. P.Hofmański
Warszawa 2010 r.

Rozdział pt. "Sędzia śledczy w ujęciu historycznoprawnym"

"Karnomaterialne i procesowe aspekty naprawienia szkody"
Warszawa 2010 r.

Rozdział pt. "Karnoprocesowa legitymacja statio fisci Skarbu Państwa w zakresie dochodzenia naprawienia szkody wyrządzonej przestępstwem łowieckim, s. 601-606

"Wybrane problemy procesu karnego i kryminalistyki"
Olsztyn 2010 r.

Rozdział pt. "Czynności wykrywcze obrońcy w procesie karnym" s. 177-184

"Kultura łowiecka fundamentem wizerunku współczesnego myśliwego"
Niepołomice 2011 r.

Rozdział pt. "Wpływ uwarunkowań prawnych na wizerunek myśliwego" s. 173-182

Konferencje naukowe
28-29.03.2003 r. Kraków
"Zmienność jest rzeczą prawa - rozważania wokół zmian w kodeksie cywilnym"

11-12.05.2004 r. Katowice
Współczesne problemy procedury karnej" - referat nt. "Zabezpieczenie interesów pokrzywdzonego przestępstwem popełnionym przez świadka koronnego wobec przeszkód z art. 14 ust. 4 i art. 23 ust. 2 Ustawy o świadku koronnym,"

10-11.05.2005 r. Katowice
"Dowody w procesie karnym. Nowe rozwiązania i niewykorzystane możliwości" - referat nt. "Interes pokrzywdzonego a reguły prawa dowodowego"

12-13.12.2005 r. Opole
"Prawnoadministracyjne regulacje samorządności i zarządzania państwem w Unii Europejskiej"

15-18.10.2006 r. Częstochowa
"Funkcjonowanie systemu sądownictwa w Polsce"

05-06.11.2007 r. Kamień Śląski
"Wspólnotowe prawo ochrony środowiska i jego implementacja w Polsce 3 lata po akcesji"

25-26.04.2008 r. Łódź
"Prawo ochrony środowiska - stan aktualny, problemy, perspektywy", referat nt. "Materialna odpowiedzialność za bezprawne pozyskanie zwierzyny"

06-07.05.2008 r. Kamień Śląski
"Pozycja ofiary w postępowaniu karnym - standardy europejskie, a prawo krajowe" - referat nt. "Pozycja pokrzywdzonego a zasada prawa do sądu"

25-28.09.2008 r. Kraków
Ogólnopolski Zjazd Katedr Postępowania Karnego, referat nt. "Sędzia śledczy w ujęciu historyczno prawnym"

16.04.2009 r. Opole
"Współczesne problemy prawa karnego", referat nt. "Polowanie bez uprawnień jako znamię czynu zabronionego z art. 53 pkt 5 Prawa łowieckiego"

22-25.04.2009 r. Głuchołazy
"Zagrożenia biotopów", referat nt. "Problemy prawnej regulacji współdziałania myśliwych i rolników w celu ograniczania szkód łowieckich"

20-21.09.2009 r. Olsztyn
"Kryminalistyka i inne nauki pomostowe w postępowaniu karnym", referat nt. "Czynności wykrywcze obrońcy w postępowaniu karnym"

22-24.10.2009 r. Czarne
"Karnomaterialne i procesowe aspekty naprawienia szkody w świetle kodyfikacji karnych z 1997 roku i propozycji ich zmian"

28-30.06.2010 r. Poznań
"I Międzynarodowa Konferencja poświęcona Wspólnotom Komunikatywnym - Wspólnota Myśliwych, referat: Łowiecki język prawny"

02-03.12.2010 r. Szczytno
"Współdziałanie organów bezpieczeństwa i porządku publicznego w zakresie zapobiegania i zwalczania wykroczeń, referat: Pozycja ustrojowa strażników łowieckich

11 Międzynarodowa Konferencja Praw Człowieka - Wykorzystanie człowieka w XX i XXI wieku, referat pt. Narkoanaliza w procesie karnym"

10-12.06.2011 r.
"Niepołomice II Międzynarodowy Kongres Kultury Łowieckiej pod hasłem Kultura łowiecka fundamentem wizerunku współczesnego myśliwego, referat: Wpływ uwarunkowań prawnych na wizerunek myśliwego.

19-21.09.2011 r. Łódź
"Funkcje procesu karnego z uwzględnieniem aspektu prawa karnego skarbowego i europejskiego"

29-31.03.2012 r. Długopole
Międzynarodowa Konferencja pn. "Jawność jako wymóg rzetelnego procesu karnego"

9.07.2012 r. Warszawa
"Przyczyny niesłusznych skazań w Polsce"
Warto wiedzieć
Ważne publikacje
22.02.2012
Interes pokrzywdzonego a reguły prawa dowodowego.
Dowody w procesie karnym. Nowe rozwiązania i niewykorzystane możliwości.

10.01.2012
Problemy prawnej regulacji współdziałania myśliwych i rolników w celu ograniczania szkód łowieckich.
Zagrożenia biotopów leśnych.

21.12.2011
Materialna odpowiedzialność za bezprawne pozyskanie zwierzyny.
Prawo ochrony przyrody. Stan obecny, problemy, perspektywy.